Činnost SRSM:

1) Pomoc romské komunitě:
  • Osvětové působení mezi romskými rodinami,
  • Vyhledávání a zapojováním konkrétních jednotlivců do práce občanského sdružení SRSM,
  • Spolupráce s jinými romskými organizacemi a proromskými organizacemi, romskými poradci a sociálně terénními spolupracovníky
  • Organizování práce zájmových kroužků pro děti a mládež, zaměřených především na hudební, pohybovou a sportovní výchovu,
  • Vyhledávání a podpora nadaných romských žáků při dosažení vyššího vzdělání,
  • Pořádání výletů pro romské děti a mládež
2) Účast na veřejných aktivitách v následujících oblastech:
  • Program prevence kriminality při Městském úřadu v Karviné
  • Spolupráce s Městskou policií a Policií ČR v rámci prevence kriminality
  • Spolupráce na přípravě komunitního plánu města Karviné
  • Společné akce s Magistrátem města Karviné (sportovní akce, letní tábory pro děti, společné aktivity ve vyloučených lokalitách v regionu)

prezentace SRSM

Výroční zpráva za rok 2019

Výstavba Romského kulturního a společenského centra (RKSC)

V roce 2003 SRSM úspěšně dokončilo výstavbu budovy Romského kulturního a společenské centra. Tato budova umožnila vytvořit prostor pro osvětové a vzdělávací, kulturně společenské aktivity romského etnika. I když záměrem bylo vybudovat centrum, které by aktivně využívaly i ostatní národnostní menšiny v regionu. Doposud však jsou podobné aktivity jen zaměřené dovnitř vlastních komunit a chybí zde aspekt propojování aktivit majority a menšin. Aktivity vedoucí k rozvoji multikulturního prostředí předkládané v této žádosti jsou pro nás příležitostí k rozšíření a rozvoji komunitního centra v multikulturní.

Fotogalerie

Iniciativa Společenství EQUAL Romcentrum

Obecným cílem bylo vybudovat multifunkční komunitní centrum (Romcentrum), rozšířit nabídku služeb pro příslušníky romského etnika a realizovat aktivity, které napomohou k pozitivnímu ovlivnění názoru majoritní společnosti vůči této menšině. Více informací o projektu Romcentrum.

Blog

Romský festival 2023

V areálu letního kina v parku Boženy Němcové proběhl v sobotu 24. června již 24. ročník tradičního festivalu romské hudby a kultury. Představil se vám Brillant Orchester, Slovak Band, Romathan, Milko Brothers, Opava Band, Gipsy Artis, Čhave Romane.cz nebo Duo Band Kladno. Jako vždy nechyběla spousta dobrého jídla a pití. Festival moderovali Iveta Demeterová a …

Romský festival 2022

Tradiční Romský festival proběhl v areálu letního kina v Karviné v sobotu 25. června. Kromě dobré hudby s hlavním hostem Janem Bendigem nechyběla ani tradiční romská kuchyně. Romský festival 2022 byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Karviná.

Romský festival 2021

ROMSKÝ FESTIVAL LETOS PROBĚHL PO DVAADVACÁTÉ Několik kapel a souborů z Česka nebo Slovenska vystoupilo v sobotu 21. srpna na 22. ročníku Romského festivalu, který se letos konal v Romském kulturním a společenském centru v Karviné-Novém Městě. Po úvodním slovu organizátora Milana Ference se už naplno rozjely kapely. Mladší generaci nejvíce zaujal mladý zpěvák Jan …

Tvorba webových stránek: Webklient