Výstavba Romského kulturního a společenského centra (RKSC)

V roce 2003 SRSM úspěšně dokončilo výstavbu budovy Romského kulturního a společenské centra. Tato budova umožnila vytvořit prostor pro osvětové a vzdělávací, kulturně společenské aktivity romského etnika. I když záměrem bylo vybudovat centrum, které by aktivně využívaly i ostatní národnostní menšiny v regionu. Doposud však jsou podobné aktivity jen zaměřené dovnitř vlastních komunit a chybí zde aspekt propojování aktivit majority a menšin. Aktivity vedoucí k rozvoji multikulturního prostředí předkládané v této žádosti jsou pro nás příležitostí k rozšíření a rozvoji komunitního centra v multikulturní.

Fotogalerie

Tvorba webových stránek: Webklient