Iniciativa Společenství EQUAL Romcentrum

Obecným cílem bylo vybudovat multifunkční komunitní centrum (Romcentrum), rozšířit nabídku služeb pro příslušníky romského etnika a realizovat aktivity, které napomohou k pozitivnímu ovlivnění názoru majoritní společnosti vůči této menšině. Více informací o projektu Romcentrum.

Tvorba webových stránek: Webklient